Norway Grants

Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu

čp. 1 - Jilemnický Pivovar

Jilemnický Pivovar

 

Sloupová síň

Sloupová síň je multifunkčním prostorem pro pořádání kulturních, vzdělávacích nebo prezentačních akcí.

Tržnice řemesel

Tržnice řemesel nabízí prostory pro práci na výrobě a prodej rukodělných a řemeslných výrobků tradičního lidového nebo historického charakteru, jako např. drátenictví, košíkářství, výroba šperků, ozdob, umělecká práce se dřevem apod.